Lịch công tác tuần thứ 44 của Sở Nội vụ (từ ngày 30/10 đến 06/11/2016)

Đăng ngày: 24/10/2016 08:04:18

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

31/10

 7h30′

8h30′

9h15′

 

Họp tập thể lãnh đạo sở

Họp chi bộ I

Sinh hoạt chuyên đề

 Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; CVP sở

Đảng viên CBI

Đảng viên của Đảng bộ

 

 

10h45 Hội nghị cán bộ giới thiệu nguồn Hội trường Sở Nội vụ BTVĐU; LĐS; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở; Bí thư chi bộ; Trưởng các đoàn thể của cơ quan
14h00’ Họp Ban thường vụ đảng uỷ tháng 10/2016 Hội trường Sở Nội vụ Uỷ viên BTVĐU;

ĐUV CVP

14h30’ Họp BCH Đảng bộ tháng 10/2016 Hội trường Sở Nội vụ Uỷ viên BCH Đảng bộ
 15h00′  Họp giao ban tháng 10/2016  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
16h45’ Họp tập thể lãnh đạo Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

CVP sở

 Thứ ba 01/11  8h20′ Ký hợp đồng gói thầu thi công xây dựng  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân;
 11h00′  Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Sở Nội vụ  Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo sở; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
 Từ 01-03  Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2016  Huyện Vân Hồ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′  Họp Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 02/11  19h30′  Dự phiên trù bị Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021  Trung tâm Hội nghị  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ năm  03/11
 8h00′ Dự Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  

GĐ Lưu Minh Quân

 Cả ngày  Dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Dự Hội nghị về cơ chế chính sách của nhiệm kỳ 2016-2021  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 04/11  Sáng  Dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Sơn La lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016-2021  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Dự họp giao ban về đôn đốc thu nợ thuế, tăng thu ngân sách, thu cấp quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Cả ngày  Bàn giao mặt bằng dự án đầu tư Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Sơn La  phường Chiềng Cơi  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Họp một số nội dung về công tác y tế  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Lễ công nhận nghệ sỹ ưu tú  Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ bảy 05/11  8h30′  Lễ Công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016  Xã Chiềng Cọ  PGĐ Trần Bình Minh
Chủ nhật 06/11  14h00′  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân