Lịch công tác tuần thứ 42 của Sở Nội vụ (từ ngày 17/10 đến 23/10/2016)

Đăng ngày: 16/10/2016 17:46:34

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

17/10

13h30′ Họp triển khai công tác cải cách hành chính trong đảng Phòng họp Ban Thường vụ GĐ Lưu Minh Quân
 Từ 17-23  Tham dự kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính  Thành phố Hà Nội  PGĐ Cầm Thuý Vân
 Thứ ba 18/10 8h00′ Dự họp ban soạn thảo xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện Trụ sở Bộ Nội vụ PGĐ Trần Bình Minh
Thứ tư 19/10
 16h30′  Công bố quyết định bệnh viện hạng I – quy mô 500 giường bệnh và ra mắt Trung tâm chấn thương chỉnh hình  Nhà hàng Suối hẹn  PGĐ Trần Bình Minh
Chiều Họp tư vấn biên chế Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  20/10 Sáng Họp tư vấn biên chế Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 21/10  Cả ngày  Dự diễn tập phòng thủ  UBND huyện Sông Mã  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 22/10 Cả ngày Tập huấn đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hải phòng GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 23/10