Lịch công tác tuần thứ 41 của Sở Nội vụ (từ ngày 10/10 đến 16/10/2016)

Đăng ngày: 04/10/2016 15:16:03

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

10/10

 8h30′  Dự Hội nghị tập huấn, triển khai các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật tổ chức chính quyền địa phương  thành phố Ninh Bình  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Công bố quyết định kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016  Sở công thương  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết đánh giá 4 năm thi hành Luật khiếu nại, Luật tố cáo  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Từ 10-14  Kiểm tra công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2016  huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Mai Sơn  PGĐ Cầm Thuý Vân
 Thứ ba 11/10  8h00′  Dự Hội thảo góp ý Đề án “một số vấn đề về chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và chính sách đối với CBCC xã, phường, thị trấn  thành phố Ninh Bình  PGĐ Trần Bình Minh
 14h30  Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017  Hội trường 900 chỗ, Trường Cao đẳng Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Làm việc với thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và một số sở, ngành của tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIV  Phòng họp số 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 12/10  8h00′  Dự hội nghị trực tuyến về tổ chức quán triệt, trển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 15h00′  Họp Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý  phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh

ĐC Phương

 16h30′  Hội nghị công chức; hội nghị chủ chốt; hội nghị đảng uỷ; hội nghị tập thể lãnh đạo  Hội trường Sở Nội vụ
 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (1996-2016)  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Thông qua kết quả kiểm tra công tác CCHC  Sở Công thương  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  13/10  8h00′  Công bố quyết định kiểm tra cải cách hành chính  Sở Khoa học và Công nghệ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h30′  Họp Ban Chỉ đạo cổ phần hoá chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 Sáng 7h30′

Chiều 13h30′

 Họp Ban cán sự Đảng  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Dự gặp mặt ngày doanh nhân Việt Nam  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 14/10  9h00′  Mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu số 23 thi công xây dựng  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự Hội nghị đánh giá công tác 9 tháng đầu năm của Ban chỉ đạo 2968  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp giao ban trực tuyến về đôn đốc thu nợ thuế, tăng thu ngân sách, thu cấp quyền sử dụng đất và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2016  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh

Đc Yến

14h00’ Dự Hội nghị giao Đảng uỷ khối các cơ quan 8 tỉnh Tây Bắc Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 

16h00′

 

Họp đoàn thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2016

 

Hội trường Sở Nội vụ

 GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 15/10
 8h00  Dự Hội nghị trực tuyến về công tác giảm nghèo bền vững  Phòng họp trực tuyến tầng 1, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 16/10
 9h30′  Họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh bàn về công tác Quy hoạch cán bộ  Trung tâm Hội nghị  GĐ Lưu Minh Quân
 7h30′  Dự Lễ khai giảng năm học 2016-2017  Trường Cao đẳng nông lâm  PGĐ Trần Bình Minh