Công văn số 1104/SNV-CCHC ngày 05/10/2016 V/v hướng dẫn báo cáo cải cách hành chính năm 2016.

Đăng ngày: 07/10/2016 10:34:03

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La