Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội – Bộ Luật Dân sự

Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ tỉnh Sơn La đến năm 2020.

Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 về việc phê duyệt Quy hoạch ngành Văn thư, Lưu trữ tỉnh Sơn La đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quyết định 2287/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 về việc Sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn lưu tài liệu và Lưu trữ lịch sử theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của UBND tỉnh.

Lịch công tác tuần thứ 44 của Sở Nội vụ (từ ngày 30/10 đến 06/11/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   31/10  7h30′ 8h30′ 9h15′   Họp tập thể lãnh đạo sở Họp chi bộ I Sinh hoạt chuyên đề  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; CVP […]

Lịch công tác tuần thứ 43 của Sở Nội vụ (từ ngày 24/10 đến 30/10/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 24/10/2016 đến ngày 30/10/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   24/10 Cả ngày Dự phiên họp thứ 05, UBND tỉnh Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân 7h30′ Khai giảng lớp trung […]

Thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về tôn giáo tại Điện Biên

266164156

Ngày 19/10/2016, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La do đồng chí Lường Minh Xuấn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La làm Trưởng đoàn; đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cùng các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn của Ban Dân vận […]

THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP.

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP […]

Thông báo số 260/TB-UBND ngày 12/10/2016 huyện Sốp Cộp về việc tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016

92c16f5b8e5d7b72e6a968959f96b0d1_thumb

SỞ NỘI VỤ PHỐI HỢP VỚI VỤ CÔNG TÁC THANH NIÊN, BỘ NỘI VỤ MỞ CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRẺ Ở XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA.

trn-binh-minh-2016

Thực hiện Quyết định số 503/QĐ-BNV ngày 24/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ công chức trẻ ở xã năm 2016; Công văn số 4618/BNV-CTTN ngày 03/10/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức lớp […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La