Lịch công tác tuần thứ 39 của Sở Nội vụ (từ ngày 26/9 đến 02/10/2016)

Đăng ngày: 20/09/2016 18:45:43

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 26/9/2016 đến ngày 02/10/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

26/9

 Cả ngày  Khảo sát tình hình triển khai Luật tiếp công dân  huyện Mộc Châu  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ 4, UBND tỉnh  phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCHC, TCBC

 14h00′  Tham dự và làm việc với đoàn công tác của Uỷ ban thường vụ Quốc hội  Phòng họp tầng 2, nhà b, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 16h30′  Dự Lễ ra mắt bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại  Phòng hội thảo UBND huyện Sốp Cộp  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

Phòng CCHC

 Thứ ba 27/9  Cả ngày  Khảo sát tình hình triển khai Luật tiếp công dân  huyện Quỳnh Nhai   PGĐ Trần Bình Minh
 7h30′  Dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác với 3 tỉnh Bắc Lào  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 8h00′  Dự Hội nghị đánh giá hoạt động các Ban Chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh uỷ  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực UBND tỉnh  Phòng họp Sở LĐ-TB&XH  TP Nguyễn Thanh Tịnh
Thứ tư 28/9  7h30′-8h15′

8h15′-8h45′

8h45′-9h15′

 Họp tập thể lãnh đạo

Họp Ban Thường vụ đảng uỷ

Họp Ban chấp hành đảng bộ

 Hội trường Sở Nội vụ  TT lãnh đạo

Ban TVĐU

Ban CH ĐU

 

 9h15′  Họp giao ban tháng 9/2016; Hội nghị cán bộ chủ chốt  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
 14h30′  Dự làm việc với Trung tâm Giáo dục Lao động tỉnh  Phòng họp TT GD LĐ tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ năm  29/9  Cả ngày  Khảo sát tình hình triển khai Luật tiếp công dân  huyện Sốp Cộp   PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Họp Ban chỉ đạo và cơ quan Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông mã gắn với Sở NN&PTNT năm 2016  Phòng họp UBND tỉnh  TB TĐKT Lê Thị Văn
 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến trển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2016  Huyện Bắc Yên  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ sáu 30/9 8h30′  Đóng thầu, mở thầu gói thầu số 23  thi công xây dựng  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự họp giải pháp thu ngân sách và đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn quý IV/2016  phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Trung tâm Hội nghị   GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 01/10
Chủ nhật 02/10