Kế hoạch tổ chức tết Trung thu năm 2016

Đăng ngày: 13/09/2016 14:28:40

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nội vụ;
Căn cứ kế hoạch hoạt động Quý III/2016 của Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư Lưu trữ;
Ban Chấp hành Công đoàn Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu trữ phối hợp với BCH Chi đoàn Sở Nội vụ ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động vui Tết trung thu năm 2016 cho con của công chức, viên chức và người lao động như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
– Tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan đối với công tác Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, các hoạt động xã hội, …
– Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích về ngày lễ hội truyền thống của thiếu nhi Việt Nam cho con em của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, thông qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Công đoàn Cơ sở và các tổ chức đoàn thể cơ quan đối với con của công chức, viên chức và người lao động tạo bước khởi động tốt đẹp cho một năm học mới 2016 – 2017.
2. Yêu cầu
– Cùng với các hoạt động tổ chức Tết Trung thu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thúc đẩy phong trào toàn xã hội tham gia bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.
– Hình thức tổ chức phải đa dạng, sáng tạo phù hợp với điều kiện của cơ quan;
– Quan tâm đến trẻ em nghèo, trẻ em con gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
– Tổ chức các hoạt động vui Tết trung thu cần huy động đông đảo con của công chức, viên chức và người lao động tham gia, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các cháu, đảm bảo an toàn, bổ ích, tiết kiệm, hiệu quả, không ảnh hưởng trật đến tự xã hội, an toàn giao thông.
– Chương trình phải thật sự thiết thực, có ý nghĩa, nhằm phục vụ các em thiếu niên, nhi đồng.
– Chương trình diễn ra đúng kế hoạch, các đơn vị tham gia hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
3. Đối tượng
– Đối tượng tham gia: Trẻ em từ 1 đến 15 tuổi là con em của CBVC trong cơ quan;
– Đại biểu mời tham dự: Đảng ủy, Ban Giám đốc, đại diện Cấp ủy Chi bộ 1, Chi bộ 2; Chi bộ Ban TĐKT, Chi bộ Văn thư lưu trữ, công chức, viên chức và người lao động là phụ huynh các cháu thuộc 03 Công đoàn;
– Ban chấp hành Công đoàn;
– Ban Chấp hành đoàn thanh niên;
II. NỘI DUNG
Tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi bao gồm:
+ Hoạt cảnh (đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện);
+ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu (BCH Công đoàn Sở Nội vụ thực hiện);
+ Đọc thư chúc tết Trung thu của Chủ tịch nước (BCH Công đoàn Sở Nội vụ thực hiện);
+ Rước đèn, văn nghệ, phá cỗ (đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện);
+ Tổ chức các trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ cho các em thiếu niên, nhi đồng (đoàn Thanh niên tổ chức thực hiện).
III. THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM
1. Thời gian: ngày 15 tháng 9 năm 2016 (tức ngày 15/8/2016 âm lịch).
– Tổ chức rước đèn từ: 19h30 đến 20h15ph
– Liên hoan văn nghệ, phá cỗ trung thu từ: 20h15ph – 21h30.
2. Địa điểm: Nhà thi đấu Sở Nội vụ.
IV. DỰ TRÙ KINH PHÍ
1. Dự kiến thu
– Mỗi Công đoàn viên của 03 công đoàn ủng hộ: 100.000đ;
– Ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan.
2. Dự kiến chi
– Chi mua bánh kẹo;
– Mâm ngũ quả;
– Trang trí đèn ông sao;
– Phông chữ;
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Công tác tổ chức: Công đoàn phối hợp với Đoàn Thanh niên.
2. Khai mạc và đọc thư Trung thu: Đại diện lãnh đạo BCH Công đoàn Sở Nội vụ.
3. Trang trí: Công đoàn 03 cơ quan thực hiện.
5. Chuẩn bị quà, bánh kẹo, bày, trang trí mâm ngũ quả (Công đoàn 03 cơ quan thực hiện).
4. Tổ chức rước đèn và phá cỗ Trung thu: Đoàn Thanh niên và Công đoàn 03 cơ quan, các phụ huynh đi kèm các cháu.
Trên đây là nội dung kế hoạch tổ chức ngày tết Trung thu cho con em CBVC Sở Nội vụ năm 2016. BCH Công đoàn Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng, Chi cục Văn thư lưu đề nghị Tổ trưởng các Tổ Công đoàn thông báo các bậc phụ huynh đưa con em mình đến dự đúng giờ và nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc được phân công./.