ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH BẮC NINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA.

Đăng ngày: 15/09/2016 14:19:36

Trong 2 ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2016, Đoàn công tác của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Trọng Tân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn cùng đồng chí Vũ Bá Rồng, Phó giám đốc Sở và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở đã đến thăm và làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.
Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lưu Minh Quân, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở, lãnh đạo một số phòng ban, cơ quan đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

tang-tranh-luu-niem

Đ/c Nguyễn Trọng Tân, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh
tặng tranh lưu niệm cho Sở Nội vụ tỉnh Sơn La

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Nội vụ hai tỉnh Sơn La và Bắc Ninh đã thông tin nhanh về tình hình chính trị, kinh tế xã hội, tiềm năng của hai tỉnh; hai bên đã trao đổi kinh nghiệm công tác trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của ngành, như: Công tác cải cách hành chính, công tác kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng công chức, viên chức, việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản; công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ.
Kết thúc buổi làm việc lãnh đạo hai Sở Nội vụ đã khẳng định: Đây là dịp để hai sở, công chức, viên chức ngành Nội vụ hai tỉnh Sơn La và Bắc Ninh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục tăng cường hợp tác, thông tin với nhau về những vấn đề công tác Nội vụ nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của ngành được các cấp có thẩm quyền giao.
Trong chuyến thăm làm việc, trao đổi kinh nghiệm Đoàn lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã đến thăm một số điểm tham quan Du lịch của tỉnh, như: Thăm Di tích Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, Nhà máy Thủy điện Sơn La, Khu Du lịch Quốc gia Mộc Châu.

Bài và ảnh Cao Hải