Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BTP-BNV ngày 23/6/2016 V/v Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức Trợ giúp pháp lý.

Đăng ngày: 04/08/2016 11:16:56

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La