THANH TRA SỞ NỘI VỤ CÔNG BỐ KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG.

Đăng ngày: 22/08/2016 16:21:19

Chiều ngày 19/8/2016 tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sơn La, Lãnh đạo và Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã tiến hành công bố Kết luận của Giám đốc Sở Nội vụ về kết quả thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông.

Dự và thực hiện công bố Kết luận thanh tra có ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các ông Nguyễn Quốc Trung, Ngô Văn Inh, Phạm Quốc Chinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

14101579_867388850072462_1903848504_n

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Viết Hưng – Phó Giám đốc Sở Nội vụ đã  thông qua toàn văn Kết luận số 892/KL-SNV ngày 16/8/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về Kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức; thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Sở Thông tin và Truyền thông. Sau khi được nghe toàn văn Kết luận thanh tra, ông Nguyễn Quốc Trung – Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông đã có ý kiến tiếp thu toàn bộ nội dung kết luận đồng thời có một số ý kiến đề nghị Sở Nội vụ định hướng cho việc khắc phục những tồn tại sau thanh tra của Sở Thông tin và Truyền thông.

Lãnh đạo Sở Nội vụ đã có ý kiến trả lời và đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông nghiêm túc triển khai kết luận thanh tra và báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định ./.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La