Lịch công tác tuần thứ 34 của Sở Nội vụ (từ ngày 22/8 đến 28/8/2016)

Đăng ngày: 19/08/2016 07:23:23

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 15/8/2016 đến ngày 21/8/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

22/8

 7h30′

 

8h00′

Dự họp chuẩn bị một số nội dung phục vụ đoàn công tác số 02

Dự họp BCĐ tỉnh về củng cố hệ thống chính trị cơ sở

 Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh ủy GĐ Lưu Minh Quân
14h00′   Dự bàn giao Trung tâm giáo dục thường xuyên về UBND huyện quản lý  UBND huyện Bắc Yên   PGĐ Nguyễn Viết Hưng
  8h00′  Họp hội đồng nghiệm thu bản thảo đề tài địa chí Sơn La  Phòng họp Ban tuyên giáo tỉnh Uỷ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự Hội nghị triển khai Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch  Phòng họp số 2, Trung tâm Hội nghị GĐ Lưu Minh Quân;

CVP

Thứ ba  

23/8

8h00 Dự Hội nghị thống nhất phương án kiện toàn đội ngũ cộng tác viên thực hiện công tác gia đình ở cơ sở Hội trường Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ phòng XDCQ

 23-25/8  Kiểm tra công tác CCHC năm 2016  Huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 15h30′  Dự họp tiếp nhận – bàn giao Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố  Hội trường Trung tâm GDNN-GDTX  PGĐ Trần Bình Minh;

CV phòng TCBC

Thứ tư 24/8  8h00′  Dự phiên họp toàn thể lần thứ ba, UBND tỉnh khoá XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về bảo vệ môi trường  Phòng họp trực tuyến, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 7h30′  Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật quốc phòng do Bộ tư lệnh quân khu 2  Phòng họp giao ban trực tuyến, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
 13h30′  Sơ kết 8 năm hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng và 5 năm thực hiện chính sách chi trả dịch vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh   Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh;

Phòng TCBC

14h00′ Dự họp triển khai một số nội dung liên quan đến Nghị quyết 36a/NQ-CP; Quyết định 1891/QĐ-TTg Phòng họp Sở Thông tin truyền thông GĐ Lưu Minh Quân;

Đc Nguyễn Thanh Tịnh

Thứ năm  25/8  8h00′  Họp tư vấn liên ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, sử dụng tài sản, thanh quyết toán do sáp nhập Chi cục kiểm lâm và chi cục lâm nghiệp  Hội trường tầng 3, nhà A, Sở Nông nghiệp và PTNT PGĐ Cầm Thuý Vân;

Đc Nguyễn Thanh Tịnh

25/8-26/8  Kiểm tra công tác thanh niên; tiêu chí số 18 về nông thôn mới  huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 26/8
 14h00′  Làm việc với Đoàn công tác Dân vận Trung ương về tình hình công tác dân vận của tỉnh  Phòng họp Ban Thường vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

LĐ phòng TG

 14h00′  Dự họp triển khai dự án “tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” sử dụng vốn vay ngân hàng thế giới WB  Phòng họp trực tuyến, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ bảy 27/8  Sáng  Dự Hội nghị phổ biến, hướng dẫn thí sinh cách làm bài thi tuyển công chức năm 2016  Trường Cao đẳng Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 Chiều  Kiểm tra việc tổ chức cho thí sinh thử phần thi trắc nghiệm  Trường Cao đẳng Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
Chủ nhật 28/8  Sáng  Phổ biến nội quy thi tuyển công chức năm 2016  Trường Cao đẳng Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Khai mạc kỳ thi tuyển công chức năm 20116  Trường Cao đẳng Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân

 

 

 

 

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La