Thông báo số 114/TB-HĐTTCC ngày 22/7/2016 Về kế hoạch thi tuyển công chức năm 2016.

Đăng ngày: 22/07/2016 15:54:08

THÔNG BÁO

VỀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016. Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La, thông báo một số nội dung sau:

1. Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016; Quyết định số 1714/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính.

Quyết định trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh Sơn La (địa chỉ truy cập http://sonla.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La.

Đề nghị thí sinh đối chiếu thông tin cá nhân, nếu có thông tin nào chưa chính xác, phản ánh với Hội đồng thi tuyển (qua phòng Công chức viên chức, Sở Nội vụ, số điện thoại 0223. 851.304) để đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự thi.

2. Đề nghị thí sinh tải danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo dạng Cây thư mục trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La  để ôn tập phục vụ cho kỳ thi tuyển công chức (thí sinh tải tài liệu ôn tập nhấn vào mục tải về:  bieu tuong tai ve ).

Nội dung thi tuyển công chức: Là những kiến thức nằm trong danh mục tài liệu ôn tập.

3. Ngày 22/7/2016, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La gửi giấy báo thi tuyển công chức cho các thí sinh (373 người) đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016 theo khối, ngành; danh mục tài liệu ôn tập; thời gian, địa điểm hướng dẫn cách làm bài thi; làm quen với phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính; dự khai mạc kỳ thi; thi chính thức, như sau:

a) Hướng dẫn cách làm bài thi môn Kiến thức chung: 08 giờ, ngày 27/8/2016.

Địa điểm: Hội trường 900, Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

b) Làm quen với phần mềm thi trắc nghiệm trên máy tính: Từ 14 giờ, ngày 27/8/2016.

Địa điểm: Phòng thi trắc nghiệm trên máy tính, Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

c) Học nội quy, quy chế kỳ thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016: 08 giờ, ngày 28/8/2016.

Địa điểm: Hội trường 900, Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

d) Khai mạc kỳ thi: 15 giờ, ngày 28/8/2016.

Địa điểm: Hội trường 900, Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

đ) Thi chính thức: Ngày 29, 30, 31/8/2016.

Buổi sáng bắt đầu từ 7 giờ 00 phút; buổi chiều bắt đầu từ 13 giờ 00 phút, thi sinh có mặt tại phòng thi.

Địa điểm: Trường Cao đẳng Sơn La, tổ 2, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La thông báo và đề nghị các thí sinh thực hiện./.

File đính kèm: