SỞ NỘI VỤ VÀ CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN TỈNH SƠN LA PHỐI HỢP TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “TÌM HIỂU CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA” NĂM 2016.

Đăng ngày: 12/07/2016 14:10:15

Ngày 13/6/2016 Sở Nội vụ phối hợp với Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết với Chủ đề: “Tìm hiểu cải cách hành chính tỉnh Sơn La” năm 2016. Cuộc thi được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền những nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt là những nhiệm vụ giải pháp công tác cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020. Thông qua cuộc thi, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn về mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp chương trình cải cách hành chính của tỉnh, giai đoạn 2016-2020 cùng chung tay thực hiện. Kịp thời phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính. Khuyến khích, động viên đoàn viên công đoàn phát huy tính sáng tạo trong việc nghiên cứu đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính vào hoạt động tại các cơ quan, đơn vị để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân được nhanh chóng, thuận lợi, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Đối tượng tham gia dự thi là Công đoàn viên thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La.

Nội dung: Phát động cuộc thi trong công chức, viên chức, người lao động thuộc các công đoàn cơ sở, người tham gia cuộc thi phải trả lời 4 câu hỏi tìm hiểu về Cải cách hành chính do Ban Tổ chức đưa ra và đề xuất ý tưởng, sáng kiến, giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi.

Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy tính trên giấy khổ A4 cỡ chữ 14 Time New Roman và đánh số trang theo thứ tự. Bài dự thi phải đóng lại thành quyển; trang bìa bài dự thi ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị công tác.

Ban Tổ chức khuyến khích các công đoàn cơ sở vận động đông đảo đoàn viên cồn đoàn tham gia; khuyến khích những cá nhân trực tiếp viết bài tham gia cuộc thi có chất lượng tốt nhất, trình bày đẹp, công phu, sinh động, có nhiều tranh ảnh tư liệu minh họa để trao giải. Đồng thời cũng nghiêm túc phê bình và không chấm giải đối với những bài thi sao chép của người khác. Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để có các bài viết, thông tin vi phạm pháp luật.

Thời gian nhận bài thi kể từ ngày 01/7/2016 đến hết ngày 30/9/2016.

Bài tham gia dự thi gửi về Công đoàn viên chức các cơ quan tỉnh Sơn La.

Thời gian chấm thi:  Dự kiến từ ngày 01/10 đến ngày 31/10/2016.

Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến trong tháng 11 năm 2016.

Ban Tổ chức cuộc thi chọn ra các bài dự thi xuất sắc của các công đoàn cơ sở để tiến hành trao giải thưởng, cơ cấu giải thưởng như sau:

01 Giải Nhất: 2.000.000 đồng.

02 Giải Nhì: mỗi giải 1.500.000 đồng

03 Giải Ba: mỗi giải  1.200.000 đồng

04 Giải khuyến khích: mỗi giải  1.000.000 đồng

Ban tổ chức sẽ trao giải tập thể cho công đoàn cơ sở có nhiều đoàn viên tham gia cuộc thi và có nhiều bài tham dự cuộc thi có chất lượng.

Kèm theo:

– Kế hoạch số 616/KH-SNV-CĐVC ngày 13/6/2016; Thể lệ cuộc thi; Câu hỏi thi; Gợi ý trả lời câu hỏi thi; Các văn bản liên quan đến đáp án câu hỏi thi.

Cao Hải, Sở Nội vụ.