Quyết định 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016.

Đăng ngày: 22/07/2016 15:45:56

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La