Lịch công tác tuần thứ 31 của Sở Nội vụ (từ ngày 01/8 đến 07/8/2016)

Đăng ngày: 27/07/2016 16:38:40

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

01/8

  8h30’  Họp tư vấn Chương trình đối ngoại của tỉnh năm 2016  Phòng họp tầng 3, Sở Ngoại vụ  PGĐ Trần Bình Minh; CVP sở
 13h30′  Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8/2016  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ ba  

02/8

 8h00′  Dự Hội nghị quán triệt văn kiện Đại hội XII  Hội trường tầng 3, Cục thuế tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Họp Hội đồng xét tuyển công chức cử tuyển  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp BCH Đảng uỷ sở  Hội trường Sở Nội vụ  BCH Đảng uỷ
Thứ tư 03/8  8h00′  Dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 Cả ngày  Kiểm tra công tác thanh niên  Huyện Phù Yên, Bắc Yên  PGĐ Trần Bình Minh
 15h00′  Thông báo kết luận kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Ngoại vụ  Hội trường Sở Ngoại vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  04/8  8h00′  Dự làm việc với đoàn chuyên gia Đại sứ quán Australia  Sở Ngoại vụ  LĐ phòng CCVC
 8h00′  Dự Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ báo cáo viên Tỉnh ủy  Trung tâm Hội nghị  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Họp Ban Chỉ đạo tín ngưỡng tôn giáo  tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′  Họp tổ công tác  Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 9h00′  Dự họp xin ý kiến vào dự thảo kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ  Sở Thông tin và truyền thông  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ sáu 05/8  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết năm học  Phòng họp trực tuyến tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16H00′  Dự công bố quyết định của UBND tỉnh về kiện toàn Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh  Phòng họp Đoàn ca múa nhạc  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Lễ phát động cuộc thi viết tìm hiểu về “Mất cân bằng giới tính khi sinh” tỉnh Sơn La năm 2016  Chi cục Dân số KHHGĐ  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Họp tổ nghiên cứu xây dựng dự thảo quy định trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân;

 

Thứ bảy 06/8  7h30′  Dự Khai giảng lớp bồi dưỡng ngạch CVC  Trường Chính trị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 07/8