Lịch công tác tuần thứ 30 của Sở Nội vụ (từ ngày 25/7 đến 31/7/2016)

Đăng ngày: 17/07/2016 15:24:00

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

25/7

 Từ 24 đến 31/7  Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo  Tỉnh Lâm Đồng  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quốc phòng  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

26/7

 8h00′  Dự họp thẩm tra của Ban VH-XH về các văn bản trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
 8h00′  Thông báo kết quả kiểm tra của Ban Chỉ đạo 69  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  PGĐ Trần Bình Minh
 16h00′  Dự Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 27/7
 7h15’  Viếng nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La  Nghĩa trang liệt sỹ nhà ngục Sơn La  GĐ Lưu Minh Quân
 14h30′  Họp bàn mua sắm thuốc, vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  TP TCBC
 16h00′  Dự Hội nghị công bố chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  28/7  Cả ngày  Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ  UBND huyện Sông Mã  PGĐ Cầm Thuý Vân
 8h00′  Họp phiên thứ 2, UBND tỉnh khoá XIV  Phòng họp tầng 2, nhà B, VPUBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp triển khai thu hút đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại tại thành phố Sơn La  Phòng họp trực tuyến, VPUBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 29/7 9h30’ Dự họp thẩm tra nội dung trình kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khoá XIV, của Ban Pháp chế  Phòng họp Bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 30/7
Chủ nhật 31/7  14h00′  Dự họp thẩm tra của Ban kinh tế ngân sách  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng