Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 10/5/2016 V/v tăng cường quản lý công tác Văn thư – Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 06/07/2016 08:03:51

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La