SƠN LA CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

Đăng ngày: 28/07/2016 07:58:45

Chiều ngày 27/7/2016, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng 165 đại biểu là lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh ủy, thường trực Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh, Công đoàn Viên chức các cơ quan tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng phát triển tỉnh, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo Liên hiệp Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chánh (Phó) Văn phòng của các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Văn phòng HĐND-UBND, Chuyên viên theo dõi công tác CCHC các huyện, thành phố; lãnh đạo, phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Sơn La…

58794332

Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo Kết quả xác định chỉ số Cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kèm theo Quyết định số 1799/QĐ-CTUBND ngày 26/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La. Đánh giá những mặt tích cực, những tồn tại, hạn chế và phương hướng khắc phục những hạn chế qua việc đánh giá chỉ số CCHC năm 2015.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phải xây dựng kế hoạch phát huy ưu điểm, khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 và những năm tiếp theo, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh đến hết năm 2016 là rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Đồng thời, giao Sở Nội vụ tiếp tục theo dõi, tham mưu, thực hiện quy trình đánh giá và công bố chỉ số CCHC năm 2016 trong quý I năm 2017.

Bài và ảnh: Cao Hải