SƠN LA CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2015 CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, UBND CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ.

58794332

Chiều ngày 27/7/2016, UBND tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị; tham dự Hội […]

Lịch công tác tuần thứ 31 của Sở Nội vụ (từ ngày 01/8 đến 07/8/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/8/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   01/8   8h30’  Họp tư vấn Chương trình đối ngoại của tỉnh năm 2016  Phòng họp tầng 3, Sở Ngoại vụ  PGĐ Trần Bình Minh; CVP sở  13h30′  Họp giao […]

Công văn số 806/SNV-CCVC ngày 26/7/2016 V/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính Phủ.

Kính gửi: – Các sở: Y tế; Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và PTNT, Công thương; – Ủy ban nhân dân các huyện. Thực hiện Công văn số 3243/BNV-TL ngày 08/7/2016 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về […]

Thông báo số 114/TB-HĐTTCC ngày 22/7/2016 Về kế hoạch thi tuyển công chức năm 2016.

tải xuống (1)

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THI TUYỂN CÔNG CHỨC NĂM 2016 Căn cứ Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Sơn La năm 2016. Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 tỉnh Sơn La, thông báo một số nội […]

Quyết định 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 V/v phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2016.

Quyết định 1714/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 V/v Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức Chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và Các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn trắc nghiệm trên máy tính.

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành; điều chỉnh thời gian thi các môn thi trắc nghiệm trên máy tính CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính […]

Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành

 DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THEO KHỐI, NGÀNH. I. Kế hoạch và Đầu tư – Mã chuyên ngành CV01 1 Luật Đầu tư năm 2014. Tải về 2 Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tải về 3 Luật Đấu thầu năm 2013. Tải về 4 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP […]

Công văn số 36/HĐTĐKT 15/7/2016 V/v giới thiệu gương điển hình tiên tiến.

Kính gửi: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Các doanh nghiệp thuộc khối thi đua của tỉnh. Căn cứ Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Sơn La về bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2016-2020; Thực hiện Công văn số 1120/BTĐKT-TC […]

Lịch công tác tuần thứ 30 của Sở Nội vụ (từ ngày 25/7 đến 31/7/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/7/2016 đến ngày 31/7/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   25/7  Từ 24 đến 31/7  Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tôn giáo  Tỉnh Lâm Đồng  PGĐ Nguyễn Viết Hưng  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết […]

Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 15/6/2016 V/v kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.

Trang 1 / 3123

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La