Số 605/CTPH-SNV09/PTTH ngày 09/6/2016 về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh, truyền hình Sơn La.

Đăng ngày: 15/06/2016 11:37:12