Lịch công tác tuần thứ 24 của Sở Nội vụ (từ ngày 13/6 đến 19/6/2016)

Đăng ngày: 12/06/2016 09:48:12

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 19/6/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

13/6

8h00′ Dự công bố quyết định thanh tra công tác tôn giáo Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

 14h00′  Họp Ban Chỉ đạo về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng – văn hoá”  Phòng họp Ban Nội chính  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

14/6

8h00′  Họp Ban Chỉ đạo 77 về Cải cách hành chính phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
14h00′ Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Hội trường lớn, Trung tâm hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo sở
 8h00′  Tham gia cùng đoàn Thanh tra công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ Huyện Mường La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 15/6  8h00′  Họp đoàn khảo sát các điểm dân cư cách xa trung tâm bản  Phòng họp Ban dân tộc  PGĐ Trần Bình Minh
14h00′ Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Tham gia cùng đoàn Thanh tra công tác tôn giáo của Ban Tôn giáo Chính phủ  Huyện Phù Yên  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  16/6  14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  Huyện Phù Yên  PGĐ Cầm Thuý Vân
 10h’  Dự họp Đoàn kiểm tra (theo Quyết định số 213-QĐ/TU ngày 26.5.2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ)  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  PGĐ Trần Bình Minh;

 

 8h00′  Họp Hội đồng xét tuyển dụng đối với học sinh cử tuyển  Phòng họp trực tuyến  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 17/6  8h00′  Kiểm tra tổ chức, biên chế một số đơn vị sự nghiệp  Huyện Mộc Châu  GĐ Lưu Minh Quân;

 

  8h00′ Họp Ban chỉ đạo cổ phần hoá chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
14h00′ Dự kỳ họp thứ 5, UBMTTQVN tỉnh Sơn La khoá X Phòng họp số 1, Hội trường tỉnh uỷ PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 16h00′ Dự bế mạc lớp giáo dục chính trị – huấn luyện quân sự năm 2016 của cụm tự vệ 5 cơ quan  Hội trường công nghiệp hoá chất mỏ Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 18/6  8h00′  Họp tổ nghiên cứu thực hiện khoán chi của các ban đảng tỉnh uỷ  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010  phòng họp tầng 2, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
Chủ nhật 19/6