Lịch công tác tuần thứ 23 của Sở Nội vụ (từ ngày 06/6 đến 12/6/2016)

Đăng ngày: 03/06/2016 17:42:00

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 06/6/2016 đến ngày 12/6/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

06/6

14h00′ Dự họp tư vấn về dự thảo quy định một số nội dung về quản lý thực hiện dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Phòng họp Sở Kế hoạch và Đầu tư PGĐ Nguyễn Viết Hưng
14h00’ Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Hội trường thành phố PGĐ Trần Bình Minh
Thứ ba  

07/6

 16h00′  Dự Hội nghị công tác bầu cử  UBND huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h0”  Khảo sát công tác tôn giáo  Thành phố Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 08/6 8h00′ Làm việc với Sở Y tế Phòng họp Sở Y tế GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

 14h00′  Báo cáo chuyên đề thực trạng cải cách hành chính  Trường Chính trị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;
Thứ năm  09/6  8h00′  Dự họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  Phòng họp Ban thường vụ  GĐ Lưu Minh Quân
14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  Huyện Yên Châu  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h30”  Khảo sát công tác tín ngưỡng, tôn giáo  Huyện Mường La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h00′  Dự họp xin ý kiến đền bù kinh phí đào tạo của cán bộ được cử đi đào tạo tại nước ngoài  Phòng họp số 1, nhà hiệu bộ, Trường Cao đẳng Sơn La  Lãnh đạo phòng CCVC
Thứ sáu 10/6  Sáng  khảo sát về tổ chức biên chế tại huyện Mường La  huyện Mường La  GĐ Lưu Minh Quân
 16h30′  Làm việc với Đoàn công tác của Bộ tư pháp  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 11/6  9h00′  Dự Lễ khởi công xây dựng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc  Bản Thẳm, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La  PGĐ Cầm Thuý Vân
Chủ nhật 12/6  Đón đoàn thanh tra Bộ Nội vụ về công tác tôn giáo  GĐ Lưu Minh Quân