Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 07/6/2016 về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đăng ngày: 09/06/2016 17:39:07

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La