Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 07/6/2016 về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Đăng ngày: 09/06/2016 17:39:07

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

Bản đồ Sơn La