Lịch công tác tuần thứ 27 của Sở Nội vụ (từ ngày 04/7 đến 10/7/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 04/7/2016 đến ngày 10/7/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   04/7  9h00′  Dự họp rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc giao chủ đầu tư, việc bàn giao các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu […]

Công văn số 672/SNV-CCVC ngày 23/6/2016 V/v thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp và huấn luyện viên chính 2016.

Kính gửi: – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; – UBND các huyện, thành phố. Thực hiện Công văn số 2257/BVHTTDL-TCTDTT ngày 15/6/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức kỳ thi thăng hạng lên huấn luyện viên cao cấp (hạng I) và huấn luyện viên chính […]

Lịch công tác tuần thứ 26 của Sở Nội vụ (từ ngày 27/6 đến 03/7/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 27/6/2016 đến ngày 03/7/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   27/6  8h00′  Họp giao ban giữa thường trực tỉnh uỷ, thành uỷ , đảng uỷ các cơ quan đảng, MT và các đoàn thể  Phòng họp số 1, Trung […]

Quyết tâm cải cách hành chính, nâng cao chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) cấp tỉnh năm 2016.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỉnh Sơn La đã ban hành 16 Quyết định, 14 kế hoạch và các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh, đang chú […]

Lịch công tác tuần thứ 25 của Sở Nội vụ (từ ngày 20/6 đến 26/6/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 20/6/2016 đến ngày 26/6/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   20/6 8h00’ Dự Hội nghị sơ kết Quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2016 Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Trần Bình Minh […]

Số 605/CTPH-SNV09/PTTH ngày 09/6/2016 về tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước và biểu dương các điển hình tiên tiến trên sóng phát thanh, truyền hình Sơn La.

Lịch công tác tuần thứ 24 của Sở Nội vụ (từ ngày 13/6 đến 19/6/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 13/6/2016 đến ngày 19/6/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   13/6 8h00′ Dự công bố quyết định thanh tra công tác tôn giáo Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân; PGĐ Nguyễn Viết Hưng  14h00′  Họp Ban Chỉ […]

Thi đua yêu nước – động lực thúc đẩy phát triển.

(Kỷ niệm 68 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc – Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 – 11/6/2016) Ngày 11/6/1948, tại bản Là Nọn, xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua […]

Báo cáo số 160/BC-UBND ngày 07/6/2016 về việc sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Công văn số 565/SNV-CCVTLT ngày 01/6/2016 V/v báo cáo số công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ và số tài liệu tồn đọng.

  Kính gửi:  – Các sở, ban, ngành của tỉnh; – Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; – Các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu    vào Lưu trữ lịch sử tỉnh. Thực hiện Quyết định số 579/QĐ-BNV ngày 27 tháng 6 năm 2012 của Bộ Nội vụ về […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La