Lịch công tác tuần thứ 22 của Sở Nội vụ (từ ngày 30/5 đến 05/6/2016)

Đăng ngày: 28/05/2016 14:17:25

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 05/6/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

30/5

8h00′ Dự Hôi nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo sở
14h00′ Dự Hôi nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo sở
Thứ ba  

31/5

8h00′ Họp giao ban kết quả thực hiện tháng 5; triển khai nhiệm vụ tháng 6/2016 Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

Trưởng phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

 7h00′  Dự Hội nghị công bố Nghị quyết của UB TV QH về thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu QH tỉnh Sơn La  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước năm 2015 đối với doanh nghiệp  Tầng 1, nhà 3 tầng Sở Tài chính  PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

 15h00′  Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Hội trường Trung tâm hành chính huyện Mộc Châu  PGĐ Trần Bình Minh;

01 đồng chí phòng XDCQ

Thứ tư 01/6  8h00′  Họp chi bộ I  Hội trường Sở Nội vụ  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Họp sắp xếp phương án nhân sự là cán bộ chủ chốt  Phòng họp Ban tổ chức tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ

Thứ năm  02/6  14h00′  Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 15h30  Hội nghị trao đổi thống nhất về nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIV  Phòng họp Bát giác  GĐ Lưu Minh Quân
Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Huyện Sông Mã PGĐ Trần Bình Minh
 17h00′  Dự Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ  Phòng họp bát giác, Văn phòng HĐND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 03/6  14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  Hội trường Trung tâm huyện Mai Sơn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h30′  Dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử  Hội trường huyện Thuận Châu  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 04/6
Chủ nhật 05/6