Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo Sở Nội vụ (từ ngày 23/5 đến 29/5/2016)

Đăng ngày: 21/05/2016 07:41:32

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 29/5/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

23/5

14h00′ Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Phòng họp số 1, Trung tâm Hôi nghị  

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Thứ ba  

24/5

 15h30′  Họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
16h30′ Họp Uỷ ban bầu cử tỉnh  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh Tập thể lãnh đạo sở
Thứ tư 25/5  8h00′  Họp tổ nghiên cứu xây dựng dự thảo quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp phó của người đứng đầu  Phòng họp Ban thường vụ tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

 15h00′  Dự hội nghị tư vấn liên ngành về việc mua sắm máy photocopy phục vụ công tác chuyên môn của Sở Kế hoạch  Phòng họp giao ban Sở Tài chính PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

 8h00′ Họp tổ nghiên cứu trong thực hiện khoán chi của các Ban đảng tỉnh uỷ, các đoàn thể chính trị – xã hội  Phòng họp Ban thường vụ tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  26/5  8h00′  Họp Ban chỉ đạo 69  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  PGĐ Trần Bình Minh;

Lãnh đạo phòng XDCQ

 8h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 27/5
14h00′ Dự phiên họp thứ 60, UBND tỉnh Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 28/5
Chủ nhật 29/5