Lịch công tác tuần 20 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 13/05/2016 18:06:18

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 22/5/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

16/5

8h00′ Họp tập thể lãnh đạo sở Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo
8h00′ Dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị phòng họp số 2, trung tâm hội nghị PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo  Hội trường Sở Nội vụ GĐ Lưu Minh Quân;

Phòng TCBC, CCVC;

TP CCHC

Thứ ba  

17/5

 8h00′  Dự hội nghị nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả vận động đồng bào dân tộc thiểu số khu vực tây bắc trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc  Hội trường Bộ chỉ uỷ bộ đội biên phòng  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 18/5  8h00′  Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTPXDCQ

Thứ năm  19/5  8h00′  Làm việc với Sở Tài chính  Hội trường Sở Tài chính  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất  Một số xã thuộc huyện Thuận Châu  PGĐ Cầm Thuý Vân
 14h00′  Dự họp Ban chỉ đạo tín ngưỡng tôn giáo  Hội trường Ban dân vận tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 20/5  8h00′  Dự hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm triển khai thực hiện KH hành động phát triển y, dược học cổ truyền VN đến năm 2020  Phòng họp trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Kiểm tra công tác bảo đảm cơ sở vật chất  Một số xã thuộc huyện Quỳnh Nhai  PGĐ Cầm Thuý Vân
 9h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 21/5  Trực bầu cử  Sở Nội vụ  Thông báo số 80 của Sở Nội vụ
Chủ nhật 22/5  Trực bầu cử  Sở Nội vụ  Thông báo số 80 của Sở Nội vụ