Lịch công tác tuần 19 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 06/05/2016 11:29:06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 15/5/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

09/5

8h00′ Dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV Xã Mường Do GĐ Lưu Minh Quân
14h00′ Dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV Xã Mường Cơi GĐ Lưu Minh Quân
8h00′ Dự họp BCĐ cổ phần hoá chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Dự hội nghị thống nhất nội dung tập huấn công tác dân tộc năm 2016  Phòng họp Ban dân tộc  PGĐ Trần Bình Minh;

LĐ phòng CCVC

Thứ ba  

10/5

8h00′ Dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV Xã Tân Phong GĐ Lưu Minh Quân
14h00′ Dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV Xã Tường Thượng GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 11/5 8h00′ Dự Hội nghị giải quyết kiến nghị của cử tri qua tiếp xúc cử tri vận động bầu cử UBND huyện Phù Yên GĐ Lưu Minh Quân
17h00′ Dự phiên họp thứ 5 của UBBC tỉnh Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

Thứ năm  12/5  8h00′  

V/v kiểm tra tình hình thi hành pháp luật và thực hiện pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo

 Uỷ ban nhân dân Thành phố Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm HN tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ

Thứ sáu 13/5  8h00′  Tham dự Đại lễ Phật đản  Trung tâm hành chính văn hoá Phật giáo  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 14/5
Chủ nhật 15/5  19h30′  Dự toạ đàm, đối thoại “Cử tri trẻ với bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Hội trường, trường Cao đẳng Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 7h30′  Dự hội nghị triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

CVP, KT