Lịch công tác tuần thứ 22 của Sở Nội vụ (từ ngày 30/5 đến 05/6/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 30/5/2016 đến ngày 05/6/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   30/5 8h00′ Dự Hôi nghị học tập, quán triệt Nghị quyết lần thứ XII của Đảng Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo sở 14h00′ […]

Lịch công tác tuần thứ 21 của Lãnh đạo Sở Nội vụ (từ ngày 23/5 đến 29/5/2016)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 23/5/2016 đến ngày 29/5/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   23/5 14h00′ Làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh về tình hình thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Phòng họp số […]

Công văn số 1420/UBND-NC ngày 13/5/2016 V/v triển khai thực hiện trích Quỹ thi đua, khen thưởng của các địa phương.

Hưỡng dẫn Số 499/SNV-SLĐTBXH ngày 12/5/2016 V/v tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lịch công tác tuần 20 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 16/5/2016 đến ngày 22/5/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   16/5 8h00′ Họp tập thể lãnh đạo sở Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo 8h00′ Dự hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị […]

Thông báo số 74/TB-SNV Ngày 06/5/2016 V/v Thi tuyển công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2016.

Công văn Số 463/SNV-CCVC Ngày 05/5/2016 Về việc hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm năm 2016.

  Kính gửi: – Các Sở, ban, ngành; – Ủy ban, nhân dân các huyện, thành phố. Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính của tỉnh Sơn La; ý kiến chỉ đạo […]

Quyết định số 30/QĐ-HĐTĐKT ngày 05/5/2016 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua. khen thưởng tỉnh Sơn La

Quyết định số 31/QĐ-HĐTĐKT ngày 05/5/2016 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Lịch công tác tuần 19 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 09/5/2016 đến ngày 15/5/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   09/5 8h00′ Dự hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIV Xã Mường Do GĐ Lưu Minh Quân 14h00′ Dự […]

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La