Triển khai công tác thanh tra nội vụ tại UBND huyện Vân Hồ.

Đăng ngày: 22/04/2016 10:42:33

Sáng ngày 11/4/2016 tại UBND huyện Vân Hồ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp tại huyện Vân Hồ.

Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Huy Anh – Chủ tịch và bà Lường Thị Hiền – Phó Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ.

IMG_20160411_111945

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Chí Thanh – Chánh Thanh tra Sở Nội vụ đã  thông qua toàn văn Quyết định số 191/QĐ-SNV ngày 05/4/2016 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý; công tác đào tạo, bồi dưỡng; việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với UBND huyện Vân Hồ; thông qua đề cương thanh tra, lịch làm việc của Đoàn thanh tra.

IMG_20160411_111105

Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền, ông Trần Hải Đăng – Trưởng phòng Nội vụ huyện Vân Hồ đã trình bày tóm tắt Báo cáo kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, viên chức; quản lý công chức, viên chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2015.

Đoàn Thanh tra tiến hành thanh tra trực tiếp từ ngày 11/4 đến ngày 15/4/2016./.