Số 33/UBBC Ngày 29/3/2016 V/v triển khai một số nội dung công việc liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 05/04/2016 15:51:08

File đính kèm: