Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 V/v ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 21/04/2016 17:44:01