Lịch công tác tuần 18 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 29/04/2016 17:33:19

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 08/5/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

02/5

Nghỉ bù ngày 30/4 và 01/5
Thứ ba  

03/5

Nghỉ bù ngày 30/4 và 01/5
Thứ tư 04/5  8h00′  Họp Ban thường vụ tỉnh uỷ  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
14h00’ Họp Ban Chỉ đạo cổ phần chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Công ty cổ phần Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Làm việc với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  Hội trường tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ năm  05/5
Thứ sáu 06/5  8h00′  giao ban công tác bầu cử do Bộ Nội vụ tổ chức  Thanh Hoá  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 07/5
Chủ nhật 08/5