Lịch công tác tuần 15 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 09/04/2016 09:02:41

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 11/4/2016 đến ngày 17/4/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

11/4

 14h00′  Làm việc với Uỷ ban bầu cử thành phố  UBND thành phố  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ ba  

12/4

 8h00′  Dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực UBND tỉnh  Phòng họp Sở Thông tin truyền thông  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
14h30’ Dự làm việc với Thường trực tỉnh uỷ về dự án Làng thanh niên lập nghiệp xã Púng Bánh, huyện Sốp Cộp Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
15h00’ Làm việc nắm tình hình về quản lý biên chế, cơ cấu ngạch bậc và quy mô giường bệnh đối với các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Phòng họp Bát giác, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

 15h30′  Dự Hội nghị bất thường Ban Chấp hành tỉnh Hội lần thứ 12, khoá VI  Phòng họp cơ quan thường trực Hội chữ thập đỏ  PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

 14h30′  Dự làm việc với Đoàn công tác của Thường trực UBND tỉnh  Phòng họp Sở Y tế  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 13/4  8h00′  Dự họp Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ

Thứ năm  14/4  8h00′  Dự Hội nghị tổng kết năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016 gắn với kỷ niệm 70 năm Bác Hồ kêu gọi HTX và 5 năm ngày HTX Việt Nam  Hội trường công ty cổ phần du lịch công đoàn Sơn La  PGĐ Cầm Thuý Vân
 8h00′  Dự Hội nghị tư vấn thảo luận đánh giá vào dự thảo Nghị quyết của BCH đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc giai đoạn 2016-2020  Phòng họp Ban Dân tộc  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 7h30′  Dự Hội thảo tư vấn bổ sung chiến lược phát triển khoa học tỉnh Sơn La đến năm 2020  Hội trường tầng 2 Khu cơ quan Liên hiệp Hội Sơn La  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ sáu 15/4  8-10h  Dự Hội nghị hiệp thương lần 3  Phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự họp tư vấn tham gia ý kiến vào dự thảo quyết định của UBND tỉnh  Phòng họp tầng 2, Sở Ngoại vụ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP TCBC

 8h30′  Dự họp Ban Chỉ đạo 69  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 16/4
Chủ nhật 17/4