Lịch công tác tuần 14 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 02/04/2016 10:18:55

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 04/4/2016 đến ngày 10/4/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

04/4

Thứ ba  

05/4

Thứ tư 06/4  Từ 14h00′ Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại công chức  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng, phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

công chức và người lao động thuộc các đơn vị thuộc sở

 15h00′  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng uỷ lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm lại đối với công chức  Hội trường Sở Nội vụ  Ban Chấp hành Đảng uỷ
Thứ năm  07/4
 16h00′  Dự họp thống nhất phương án giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến ĐGHC cấp tỉnh  Hội trường Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh

Thứ sáu 08/4
13h30’ Dự Hội nghị tổng kết công tác di dân tái định cử thuỷ điện Sơn La Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′-17h30′  Làm việc với Đoàn công tác của Báo nhân dân  Hội trường Sở Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ bảy 09/4
Chủ nhật 10/4