Công văn số 30/UBBC-CV ngày 29/3/2016 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đăng ngày: 05/04/2016 15:53:23

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La