Lịch công tác tuần 18 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 02/5/2016 đến ngày 08/5/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   02/5 Nghỉ bù ngày 30/4 và 01/5 Thứ ba   03/5 Nghỉ bù ngày 30/4 và 01/5 Thứ tư 04/5  8h00′  Họp Ban thường vụ tỉnh uỷ  Hội trường […]

Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/4/2016 về việc bồi dưỡng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020.

Lịch công tác tuần 17 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 01/5/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   25/4 8h00′ Dự Hội nghị Ban Thường vụ tỉnh uỷ Phòng họp Ban thường vụ tỉnh uỷ GĐ Lưu Minh Quân  14h00′  Dự họp Uỷ ban bầu cử tỉnh […]

Triển khai công tác thanh tra nội vụ tại UBND huyện Vân Hồ.

IMG_20160411_111945

Sáng ngày 11/4/2016 tại UBND huyện Vân Hồ, Đoàn Thanh tra Sở Nội vụ đã công bố quyết định và tiến hành thanh tra trực tiếp tại huyện Vân Hồ. Dự buổi công bố quyết định thanh tra có ông Nguyễn Huy Anh – Chủ tịch và bà Lường Thị Hiền – Phó Chủ tịch […]

Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 V/v ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Công văn số 406/SNV-TĐKT ngày 19/4/2016 V/v hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2015 – 2016.

Danh mục Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức.

Stt Số ký hiệu Ngày tháng Trích yếu nội dung I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 1 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/9/2015 Thông tư liên tịch của Bộ […]

Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 V/v đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp và dạy nghề huyện Mộc Châu, Phù Yên, Sốp Cộp, Thuận Châu.

Công văn số 278/VPHĐBCQG-PL Ngày 16/4/2016 V/v tiếp tục triển khai công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

Công văn số 391/SNV-CCVC Ngày 15/4/2016 V/v cử công chức, viên chức tham gia tập huấn để tiếp nhận phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã.

Kính gửi: – Các sở, ban, ngành; – UBND các huyện, thành phố; – Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các ban quản lý dự án; – Các tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc tỉnh. Thực hiện Công văn số 34/VKH-TTTV ngày 25/01/2016 của Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước, Bộ Nội […]

Trang 1 / 212

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La