Lịch công tác tuần 13 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 24/03/2016 17:45:25

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 03/4/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

28/3

14h00’ Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ

 8h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015  UBND huyện Sông Mã  PGĐ Cầm Thuý Vân
 8h00′  Kiểm tra công tác phân loại đánh giá công chức năm 2015  Hội trường Sở LĐ-TB&XH  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Kiểm tra công tác phân loại đánh giá công chức năm 2015  UBND huyện Mường La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ ba  

29/3

 8h00′  Kiểm tra công tác phân loại đánh giá công chức năm 2015  Hội trường Sở VH,TT&DL  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự phiên họp thứ 58, UBND tỉnh Phòng họp tầng 2, UBND tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Làm việc với Sở Giáo dục  Hội trường Sở Giáo dục  PGĐ Trần Bình Minh
 14h00′  Kiểm tra công tác phân loại đánh giá công chức năm 2015  UBND huyện Mai Sơn  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 30/3
Thứ năm  31/3
 14h00′  Họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3; triển khai nhiệm vụ tháng 4/2016  Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo sở;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

Thứ sáu 01/4
 14h00′  Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khối  Hội trường cơ quan Đảng uỷ khối PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ bảy 02/4  8h00′  Dự khai mạc sát hạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo  UBND huyện Thuận Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 03/4