Lịch công tác tuần 12 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 20/03/2016 18:12:06

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 21/3/2016 đến ngày 27/3/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

21/3

8h00’ Dự phiên họp thứ 3, Uỷ ban bầu cử tỉnh Phòng họp tầng 2, nhà B UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
Thứ ba  

22/3

8h00’ Dự kỳ họp cuối nhiệm kỳ, HĐND tỉnh Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
8h00’ Dự hội nghị triển khai Luật chính quyền địa phương và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Bộ Nội vụ PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ&CTTN

14h00’ Dự Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND-UBND nhiệm kỳ 2011-2016 Phòng họp số 2, tầng 3, Trung tâm Hội nghị tỉnh PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ tư 23/3  10h00′  Dự họp BCĐ cổ phần hoá chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần  Phòng họp trực tuyến, Văn phòng UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
14h00’ Dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị tỉnh Tập thể lãnh đạo sở
 8h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  24/3  8h00′  Dự hội nghị tư vấn liên ngành tham gia dự thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đối với cán bộ được giao thêm nhiệm vụ quản lý học sinh ăn, ở bán trú tại trường trên địa bàn tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự họp Ban chỉ đạo tín ngưỡng, tôn giáo  Phòng họp Ban dân vận tỉnh uỷ  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 Cả ngày  Kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ  UBND huyện Bắc Yên  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ sáu 25/3  8h00′  Dự họp giao ban đánh giá kết quả nhiệm vụ quý I/2016 của Ban Chỉ đạo 68  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 8h00′  Dự Hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh  Phòng họp số 2, tầng III, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Trần Bình Minh
14h00’ Dự họp Ban chỉ đạo 73 Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Dự họp Ban chỉ đạo về cải cách hành chính  Phòng họp trực tuyến văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCHC

Thứ bảy 26/3
Chủ nhật 27/3