Lịch công tác tuần 11 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 12/03/2016 08:35:11

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

14/3

 8h00′  Làm việc với Đoàn giám sát kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBBCQG Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh

 15h30′  Họp thẩm tra của Ban pháp chế, HĐND tỉnh  Phòng họp Bát giác, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND  PGĐ Trần Bình Minh
Thứ ba  

15/3

 8h00′  Nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV  Bộ Nội vụ  PGĐ Trần Bình Minh
 Cả ngày  Khảo sát các điểm nhóm đạo Tin lành  Huyện Thuận Châu  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ tư 16/3 7h30’ Dự Đại hội Hội cựu thanh niên xung phong tỉnh Sơn La lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 Hội trường số 1, Khác sạn Du lịch công đoàn PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ năm  17/3
Thứ sáu 18/3  9h30′  Dự họp Ban chỉ đạo tín ngưỡng tôn giáo  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 8h00′  Dự họp tổ bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Phòng họp UBND tỉnh  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ bảy 19/3
Chủ nhật 20/3