Lịch công tác tuần 10 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 04/03/2016 08:53:10

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 07/3/2016 đến ngày 13/3/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

07/3

 1h30′  Dự Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểm mới  Hội trường CTCP du lịch khách sạn Công đoàn  PGĐ Cầm Thuý Vân
 2h00′ Tham gia cùng đoàn công tác của Ban Thường vụ tỉnh uỷ làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh  Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

08/3

14h00’ Họp rà soát hoàn thiện hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên quản lý khai thác công trình thuỷ lợi Phòng họp trực tuyến PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

Thứ tư 09/3  8h00′  Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020  Phòng họp tầng 1, Sở Y tế  PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Dự họp thẩm tra các nội dung trình kỳ họp cuối nhiệm kỳ 2011-2015, HĐND tỉnh khoá XIII  Phòng họp bát giác, Văn phòng ĐĐBQH và HĐND tỉnh  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ năm  10/3  14h00′  Họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ sáu 11/3  8h00′  giải quyết khiếu nại  Phòng họp trường Cao đẳng Nông Lâm  PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

 14h00′  Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015; trển khai nhiệm vụ năm 2016  Trung tâm Văn hoá tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng

Thứ bảy 12/3
Chủ nhật 13/3