Lịch công tác tuần 13 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 28/3/2016 đến ngày 03/4/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   28/3 14h00’ Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân; PGĐ Trần Bình Minh; QTP XDCQ […]

Lịch công tác tuần 12 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 21/3/2016 đến ngày 27/3/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   21/3 8h00’ Dự phiên họp thứ 3, Uỷ ban bầu cử tỉnh Phòng họp tầng 2, nhà B UBND tỉnh PGĐ Trần Bình Minh Thứ ba   22/3 8h00’ […]

Báo cáo số 81/BC-UBND ngày 11/3/2016 về thực hiện công tác cải cách hành chính quí I năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ công tác quí II năm 2016.

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La xây dựng báo cáo kết quả thực […]

Thông báo số 46/TB-SNV ngày 17/3/2016 về việc tuyển dụng đối tượng cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND huyện Sông Mã và Mường La năm 2016.

image18195

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng đối tượng cử tuyển vào công chức làm việc tại UBND huyện Sông Mã, Mường La năm 2016. Sở Nội vụ tỉnh Sơn La thông báo nhu cầu tuyển […]

Lịch công tác tuần 11 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 14/3/2016 đến ngày 20/3/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   14/3  8h00′  Làm việc với Đoàn giám sát kiểm tra công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của […]

Kế hoạch số 18/KH-UBBC ngày 09/3/2016 về kiểm tra, đôn đốc công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021.

Công văn số 216/SNV-TĐKT ngày 03/3/2016 Về việc hướng dẫn tặng Bằng khen cho đối tượng nông dân.

Lịch công tác tuần 10 của Sở Nội vụ năm 2016

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ (Từ ngày 07/3/2016 đến ngày 13/3/2016)   Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện Thứ hai   07/3  1h30′  Dự Lễ phát động cuộc thi tìm hiểu Luật HTX năm 2012 và tìm hiểu các loại mô hình HTX kiểm mới  Hội trường CTCP du lịch […]

Hướng dẫn số 27/HD-MTTQ-BTT ngày 23/02/2016 về quy trình cơ quan, tổ chức giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.