Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 V/v giải quyết khiếu nại của bà Phạm Vân Sơn (Lê Thị Thanh) Tổ 3, phường Tô Hiệu thành phố Sơn La (Lần hai).

Đăng ngày: 06/02/2016 03:21:25