Lịch công tác tuần 09 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 25/02/2016 17:34:32

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 29/02/2016 đến ngày 06/3/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

29/02

7h30’ Dự Hội nghị tập huấn công tác Đảng, Chính quyền Trung tâm hội nghị tỉnh PGĐ Trần Bình Minh
 8h00′  Làm việc với Hội nông dân tỉnh  Hội trường nông dân  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Làm việc với Hội phụ nữ  Hội trường Hội phụ nữ  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

01/3

 8h00’  Giao ban công tác tháng 3/2016  Hội trường Sở Nội vụ Tập thể lãnh đạo;

Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc sở

15h00’ Dự họp về việc giảng viên được cử đi đào tạo ở nước ngoài Phòng họp số 1, Trường Cao đẳng Sơn La PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

PTP CCVC Phạm Khắc Trình

Thứ tư 02/3 8h00’ Làm việc với một số đơn vị về chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự họp Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Minh, Hưng

TP Thắng

Thứ năm  03/3  8h00′  Hội nghị tư vấn triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP  Hội trường Sở Tài chính  PGĐ Trần Bình

TCBC, VP

 16h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; BCH công đoàn
Thứ sáu 04/3  8h00′  Triển khai nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PCVP Hà Thị Sen

 10h00′  Họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ bảy 05/3  8h00′  Họp về công tác bầu cử  Báo Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 06/3