Lịch công tác tuần 08 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 19/02/2016 15:40:46

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 22/02/2016 đến ngày 28/02/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

22/02

 8h00′  Họp hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ  Phòng họp UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Nguyễn Viết Hưng;

TP CCHC

14h00’ Dự họp Ban chỉ đạo Hội khoẻ phù đổng Phòng họp Sở Giáo dục và Đào tạo PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 14h00′  Dự làm việc với Ban thường vụ tỉnh đoàn  Hội trường tỉnh đoàn  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ ba  

23/02

8h00’ Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ Phòng họp giao ban trực tuyến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh PGĐ Nguyễn Viết Hưng
 9h15′  Họp Ban chỉ đạo 68  Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 24/02  9h00′  Dự họp tiếp nhận bàn giao trại giống Mường hồng  Phòng họp Trại giống Mường Hồng  PGĐ Trần Bình Minh

TP TCBC

 14h00′  Dự phiên họp UBND tỉnh thứ 57  phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

TP CCVC

Thứ năm  25/02  8h00′  Dự họp thống nhất nội dung tập huấn báo cáo viên  Phòng họp Ban Tổ chức  GĐ Lưu Minh Quân
 15h00′  Họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh  Phòng họp UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

TB TĐKT Lê Thị Văn

 10h00′  Dự công bố về công tác cán bộ  BQL Di dân TĐC thuỷ điện Sơn La  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Thứ sáu 26/02  8h00′  Dự hội nghị Ban Thường vụ tỉnh uỷ  Phòng họp Ban Thường vụ tỉnh uỷ  GĐ Lưu Minh Quân
 14h00′  Dự hội nghị tổng kết công tác nội vụ và công tác thi đua khen thưởng năm 2015  Huyện Thuận Châu  PGĐ Cầm Thuý Vân
Thứ bảy 27/02  7h30′  Dự khai mạc Hội khoẻ phù đổng tỉnh Sơn La  Sân vận động  PGĐ Nguyễn Viết Hưng
Chủ nhật 28/02