Lịch công tác tuần 07 của Sở Nội vụ năm 2016

Đăng ngày: 13/02/2016 15:38:57

LỊCH CÔNG TÁC CỦA SỞ NỘI VỤ

(Từ ngày 15/02/2016 đến ngày 21/02/2016)

  Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Người thực hiện
Thứ hai  

15/02

 14h00′  Họp giao ban giữa tập thể lãnh đạo với Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở  Hội trường Sở Nội vụ  Tập thể lãnh đạo; Trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc sở
Thứ ba  

16/02

14h00’ Dự Hội nghị hiệp thương Phòng họp Bát giác, Văn phòng ĐĐBQH&HĐND GĐ Lưu Minh Quân
Thứ tư 17/02 8h00’ Dự làm việc với Ban Thường vụ thành uỷ Sơn La Thành uỷ Sơn La GĐ Lưu Minh Quân
14h00’ Dự làm việc với Ban Thường vụ huyện uỷ Thuận Châu Huyện uỷ Thuận Châu GĐ Lưu Minh Quân
 15h30′  Công bố quyết định về công tác cán bộ  Huyện Mường La  PGĐ Trần Bình Minh;

TP TCBC

Thứ năm  18/02  8h00′  Dự họp Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021  Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân;

PGĐ Trần Bình Minh;

QTP XDCQ

 10h00′   Hội nghị giao ban công tác bầu cử  Hội trường Sở Nội vụ  Tổ công tác theo QĐ số 57/QĐ-SNV;

Trưởng phòng NV các huyện, thành phố

Thứ sáu 19/02  14h00′  Dự họp Uỷ ban bầu cử tỉnh  phòng họp tầng 2, nhà B, Văn phòng UBND tỉnh  GĐ Lưu Minh Quân
 16h00′  Dự họp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  Phòng họp trực tuyến tầng 1, Văn phòng UBND tỉnh GĐ Lưu Minh Quân;

TP TCBC

Thứ bảy 20/02
Chủ nhật 21/02