Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Đăng ngày: 15/01/2016 09:40:09

Nhằm tiếp tục đánh giá công tác cải cách hàng năm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố hàng năm, ngày 31/12/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành Quyết định Quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, (Quyết định này thay thế Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh).

Kèm theo Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La