Sở Nội vụ công bố các Quyết định về công tác cán bộ.

Đăng ngày: 13/01/2016 14:01:20

Ngày 12/01/2016, Sở Nội vụ đã công bố các Quyết định về điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý. Dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ; Đồng chí Quàng Hồng Phương, Giám đốc Sở Tư Pháp; các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Tư Pháp và công chức, viên chức, người lao động của Sở Nội vụ. Tại Lễ công bố, đồng chí Lưu Minh Quân đọc công bố Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm đối với đồng chí Cầm Thúy Vân, Trưởng phòng phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc, Sở Nội vụ.

ffffffffffffffddddd

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Cầm Thúy Vân.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Cầm Thúy Vân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đề nghị đồng chí Cầm Thúy Vân, với chức trách nhiệm vụ là Phó Giám đốc Sở Nội vụ cần tập trung, gương mẫu trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cũng như không ngừng nâng cao năng lực, trình độ để cùng với tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được các cấp có thẩm quyền giao, góp phần xây dựng tập thể cơ quan Sở Nội vụ vững mạnh xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao cho.

effffffffffffffffffffffffeeeeeeeeee

Đồng chí Cầm Thúy Vân, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đồng chí Cầm Thúy Vân Phó Giám đốc Sở Nội vụ cảm ơn sự tín nhiệm của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ; cảm ơn sự ủng hộ của công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ; đồng chí Cầm Thúy Vân hứa trên cương vị công tác mới sẽ tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban ban nhân dân tỉnh, sự phân công của tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ; đoàn kết cùng các đồng chí tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ và công chức, viên chức Sở Nội vụ phấn đấu hết sức mình vì sự phát triển của Sở Nội vụ. Đồng chí Cầm Thúy Vân cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, người lao động Sở Nội vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

fffffffffdddddddddddwwwwwwwww

Đồng chí Lưu Minh Quân tặng hoa chúc mừng  đồng chí Cầm Thúy Vân.

Cùng ngày, Sở Nội vụ đã công bố các quyết định về điều động, bổ nhiệm các chức danh trưởng Ban Thi đua khen thưởng; Chi cục Trưởng Chi cục Văn thư Lưu trữ; Trưởng Phòng Tôn giáo; Quyền trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên; Phó chánh Văn phòng Sở; Phó chánh Thanh tra Sở; Phó Trưởng phòng công chức, viên chức; một số công chức là chuyên viên các đơn vị trực thuộc Sở.

fffffffffffffffsssssssssssss

Đồng chí Lưu Minh Quân, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm Trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ.

Bài và ảnh: Cao Hải