Số 57/SNV-TĐKT ngày 15/01/2016 Về việc hướng dẫn khen thưởng tổng kết hoàn thành Dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Đăng ngày: 18/01/2016 19:37:16

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La