Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 18/01/2016 về việc ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua “Sơn La chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 20/01/2016 17:03:45